Verbeter de wereld…

Bijna dagelijks komt ieder mens uitdagingen en problemen tegen met partners, kinderen, familie, vrienden en met zichzelf. Vaak heb je geen idee wanneer en waarom je je rot voelt en zie je niet hoe je dat afreageert. Maar je merkt het wel. Je kent het vast wel: het gevoel belemmerd te worden in wat je werkelijk wilt, in hoe je je leven het liefst zou leven.

Wie je bent en wie je wilt zijn, valt niet altijd samen. Om te worden wie je wilt zijn heb je soms een zetje nodig. Vanaf onze vroegste jeugd worden we als het goed is thuis en op school met zorg geschoold en (op)gevoed. Zo groeien we lichamelijk en in onze kennis en vaardigheden. Op gevoelsmatig (geestelijk) gebied is er in onze Westerse wereld echter nauwelijks scholing en worden we niet gestimuleerd tot persoonlijkheidsgroei. En dat is jammer. Meer werk maken van je geestelijk welzijn en de ontwikkeling van je persoonlijkheid loont, in alle opzichten. Door je persoonlijkheid te blijven ontwikkelen word je een betere manager, partner, vriend kortom een inspirerende en effectiever mens en heb je een betere relatie met jezelf en anderen.

…begin bij jezelf!

Elke uitdaging, ieder probleem is een oproep om jezelf te ontwikkelen. Om te leren begrijpen waarom je vastloopt en hoe je negatieve eigenschappen en gevoelens je belemmeren. Je negatieve eigenschappen weerspiegelen de tekorten die je als kind hebt ervaren in je geestelijke basisbehoeften. Ieder mens heeft behoefte aan aanmoediging, acceptatie, begrip, bevestiging, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, respect, vertrouwen, waardering en zorg.

Doordat deze behoeften niet voldoende zijn vervuld, zijn je negatieve eigenschappen ontstaan. Je hoopt op die manier alsnog je behoeften vervuld te krijgen. Maar dat keert zich tegen je. Ze hinderen je in je omgang met jezelf en met anderen. Je krijgt juist niet wat je zo graag zou willen.

“Ik ben een goede relatie”

Vanuit deze basisgedachte van “Ik ben een goede relatie” in combinatie met de Sedona Methode coach ik mensen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Best Year Yet is daarnaast een traject dat gebruikt kan worden om je gestelde doelen daadwerkelijk te bereiken. Wil je een volgende stap maken naar een bewuster leven dan kunnen dit o.a. de effecten en resultaten zijn als je met mij aan het werk gaat:

  • bewuster in het leven staan

  • persoonlijke management

  • het negatieve loslaten en het positieve creëren

  • leven naar “wie je wilt zijn”

  • grote mate van eigenwaarde

  • resultaatgericht zijn

  • je talenten en mogelijkheden leven

  • betere relaties, betere communicatie

  • jouw keuzes leven

  • leven in het NU

Om de wereld te verbeteren moet je inderdaad beginnen bij jezelf!

“Als ik zo door ga, waar brengt me dit dan? Wat is eigenlijk mijn bedoeling? Wat wil ik met dat knagende gevoel van binnen? Waarom reageren mensen soms 180 graden anders dan ik op dat moment zo verschrikkelijk behoefte aan heb? Wat is het dat ik doe?”

“Ik kon terplekke bij Fiona een aantal grote dingen loslaten. Mijn gevoel van falen en de pijn die dat met zich meebracht.”